Kevätkokous järjestetään 10.3.

Kevätkokous järjestetään 10.3.

Linkki kutsuun ja esityslistaan pdf muodossa

Hyvinkään Nummenpojat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään sunnuntaina
10.3.2024 klo 17:00 Viertolan partiokololla (Pappilankatu 26, 05800 Hyvinkää). Kahvittelu ja
kuulumisten vaihto alkaa ennen kokousta klo 16:30. Tarjolla on kahvia, teetä, mehua ja
kokouspurtavaa.


Lippukunnan sääntöjen mukaisesti kaikilla lippukunnan jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Äänioikeutettuja ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Lämpimästi tervetuloa!

Esityslista

 1. Avataan kevätkokous
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintakertomus
 7. Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilin
  tarkastajien lausunnon perusteella
 9. Vahvistetaan lippukunnan oman jäsenmaksuosuuden suuruus vuodeksi 2025
 10. Päätetään kannatusjäsenmaksun muuttamisesta
 11. Ilmoitusasiat
 12. Muut esille tulevat asiat sekä asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen
 13. Päätetään kokous

Partioterveisin,

Leo Sokka, lippukunnanjohtaja