Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat 4 – 12 samoajan vartioissa. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Aikuinen luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa ja tukee häntä tehtävässään. Syksyllä 2021 Nummenpojissa toimii kolme samoajavartiota.

Ohjelma

Samoajaohjelma kestää kolme vuotta. Ohjelma koostuu pakollisista varusteista ja viidestä vapaavalintaisesta varustepaketista.

Pakolliset varusteet ovat

  • Tervetuloa samoajaksi
  • Johtaminen
  • Ryhmänohjaajakoulutus
  • Partiotaitokilpailut
  • Samoajatapahtuma

Jokaiseen varustepakettiin sisältyy tietty määrä taskuja, jotka sisältävät aktiviteetteja. Vapaavalintaisten varustepakettien jokaisesta taskusta tulee tehdä vuosittain vähintään yksi aktiviteetti. Lisäksi samoaja tekee kaikki viisi taskua pakollisista varusteista kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja samoaja-ikäkaudesta löydät partio.fi-sivustolta.