Vaeltajat

VAELTAJAT

Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita, jotka toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajavartio on yhteisryhmä, jossa on 3 – 5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

VaeltajaOhjelma

Vaeltajien ohjelman aktiviteetit on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan toteutettavaksi vähintään yksi aktiviteetti. Jokainen vaeltaja suorittaa näin neljän vuoden aikana ainakin 33 valitsemaansa aktiviteettia.

Lisätietoja vaeltaja-ikäkaudesta löydät partio.fi-sivustolta.