Kiittäminen

Kiittäminen

  • Nummareissa johtajia kiitetään ja muistetaan aktiivisesti. Kiittämistä voi olla ansiomerkkien ja palkintojen muodossa. Johtajille myös järjestetään erilaisia virkistys tapahtumia, joissa he pääsevät keskustelemaan ja tutustumaan toisiin johtajiin. Johtajat ja heidän antama panos lippukunnan toiminnan hyväksi on välttämätöntä lippukunnan toiminnan kannalta.