Nakkimukinkiertäjät

Nakkimukin kiertäjillä on pitkä ja vivahteikas historia, joka juontaa juurensa 2010-luvun alkuun. Ryhmä aloitti legendaarisena Nuolihaukka-laumana 1. syyskuuta 2011 ja jatkoi menestyksekästä toimintaansa 31. elokuuta 2014 saakka. Tämän jälkeen, siirtyessään tarpoja-ikäkauteen, ryhmän nimi muutettiin arvokkaasti RiippuMattoJengiksi eli RMJ:ksi. RMJ-vartio loisti kilpailuissa ja tapahtumissa aina 31. joulukuuta 2020 asti.

Vuoden vaihtuessa ja toiveen uudistua myötä, 1. tammikuuta 2021, ryhmä uudelleensyntyi majestettisesti Nakkimukin kiertäjiksi. Tämä muutos merkitsi uutta alkua ryhmän toiminnalle, joka jatkuu innokkaana ja monipuolisena tähän päivään asti. Nakkimukin kiertäjät nimi viittaa VR-Yhtymän yöjunassa nautittuihin nakkimukeihin joita ryhmä nautti ensimmäisen kerran matkatessaan Lapin Partiolaisten piirileiri Kajahukselle 2019. Nakkimukista muodostuikin merkittävä osa ryhmän identiteettiä. Nakkimukin kiertäjä nimellä ryhmä haluaa liputtaa vähähiilisen maailman ja monipuolisen partiotoiminnan puolesta.

Nakkimukin kiertäjät ovat pysyneet ahkerina ja perinteitä kunnioittaen, pyörittäen toimintaa omaan tahtiin. Tuttavallisemmin nakittajat osallistuvat tapahtumiin niin paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla. Nakkimukin kiertäjät eivät ole pelkästään Nummarien ajaton helmi, vaan ryhmä on kasvattanut menestyksekkään Rullakebabeläimet ryhmän ja nauttii eläkevuosista partioisovanhempina. Ryhmä on ollut merkittävässä osassa Nummarien nykyisen tapahtumakulttuurin luomisessa.